· niedziela, 14 lipiec 2024 ·

Strona główna

::: OGŁOSZENIA :::

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIA POLSKIEJ ORGANIZACJI KYOKUSHINKAI I POLSKIEGO ZRZESZENIA KYOKUSHINKAI  
28 lipca 2009

   Dnia 24 lipca w auli AWF w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebrania poświęcone wyborom do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiej Organizacji Kyokushinkai i Polskiego Zrzeszenia Kyokushinkai. Spośród 194 uprawnionych w NWZ uczestniczyło 109 kierowników ośrodków, którzy w tajnym głosowaniu wybrali Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną POK i PZK. W trakcie pięciogodzinnego zebrania omówiono najważniejsze problemy polskiego środowiska Kyokushin, nie unikając najtrudniejszych kwestii. W tajnym głosowaniu na prezesa POK shihan Andrzej Drewniak otrzymał 109 głosów, a w tajnym głosowaniu na prezesa PZK 106 głosów. Podobne ilości głosów otrzymali członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Polskiej Organizacji Kyokushinkai:
1. Drewniak Andrzej - prezes (wicepreses Polskiego Związku Karate, 7 dan)
2. Goncerz Adam - wiceprezes (wiceprezes Polskiego Związku Karate)
3. Urbańczyk Edward - wiceprezes (prezes Okręgowego Związku Karate w Katowicach, 4 dan)
4. Rój Włodzimierz - wiceprezes (prezes Okręgowego Związku Karate w Gorzowie, 5 dan)
5. Czerniec Jacek - sekretarz (prezes Okręgowego Związku Karate w Lublinie, 4 dan)
6. Dadzibug Eugeniusz - członek (wiceprezes Okręgowego Związku Karate w Katowicach, 5 dan)
7. Gruba Jan - członek (prezes OZK w Warszawie, 4 dan)
8. Krawontka Andrzej - członek (prezes rejestrowanego OZK w Krakowie, 4 dan)
9. Woźniak Roman - członek (prezes Okręgowego Związku Karate w Rzeszowie, 4 dan)
10. Stolarczyk Witold - członek (wiceprezes Okręgowego Związku Karate we Wrocławiu, 4 dan)
11. Kłujszo Andrzej - członek (prezes Okręgowego Związku Karate w Szczecinie, 2 dan)
12. Niedźwiedź Zdzisław - członek (Gdynia, 3 dan)
13. Orzoł Wiesław - członek (wiceprezes Okręgowego Związku Karate w Warszawie, 3 dan)
14. Zembrzuski Piotr – członek (prezes Okręgowego Związku Karate w Olsztynie, 3 dan)
15. Zacharski Andrzej – członek (asystent prezesa Polskiej Organizacji Kyokushinkai, 1 dan)

Celem Polskiej Organizacji Kyokushinkai jest kierowanie polskim Kyokushin oraz kultywowanie Kyokushin jako dziedziny sztuki walki w aspekcie ideowym, kulturowym, społecznym i wychowawczym oraz nadanie charakteru prawnego dotychczas honorowej funkcji kierownika ośrodka. Polska Organizacja Kyokushinkai stawia sobie za cel rozwinięcie i uatrakcyjnienie programów działania dla wszystkich ćwiczących Kyokushin.

POLECAMY NOWĄ KSIĄŻKĘ WOJCIECHA SZCZAWINSKIEGO  
3 marca 2009

"W poszukiwaniu Mistrzów Życia. Rozmowy o duchowości"

Książkowy zapis rozmowy pomiędzy Wojciechem Eichelberegerm (buddystą, jednym z najwybitniejszych polskich psychoterapeutów), dr. hab. Tadeuszem Bartosiem (chrześcijańskim teologiem i filozofem, który, po dwudziestu latach życia w zakonie, zrzucił habit dominikanina) oraz Wojciechem Szczawińskim (agnostykiem) uzmysławia, że w duchowości nie istnieją żadne ideologiczne bariery - jej wymiar jest identyczny  zarówno dla ludzi kultury Wschodu jak i Zachodu. Lektura tej książki rzuca nowe światło na sens nauk Jezusa, pokazując jednocześnie, jak bardzo bliskie są one także etyce Karate i twierdzeniu Sosai Masutatsu Oyamy: „O ile rozwój fizyczny jest początkiem Karate, o tyle rozwój duchowy jest celem ostatecznym tej sztuki walki".

KONFERENCJA PRASOWA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE - WARSZAWA 2009.01.09  
10 stycznia 2009

9 stycznia 2009 r. o godz. 11, w warszawskiej siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, odbyła się konferencja prasowa Polskiego Związku Karate. Udział w niej wzięli: Wacław Antoniak, prezes PZK, Andrzej Drewniak, wiceprezes PZK, Maciej Zajkowski, pełnomocnik Zarządu PZK, oraz Wojciech Szczawiński, rzecznik PZK. Temat spotkania koncentrował się na kłamliwych treściach, jakie pod adresem PZK wyemitowano w programie „Misja Specjalna” (TVP1, 9 grudnia 2008 r.). Odniesiono się także do zapowiadanej przez ministra sportu kontroli w naszym Związku.
więcej informacji poniżej

KOMUNIKAT RZECZNIKA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE  
9 stycznia 2009

9 stycznia 2009 r. o godz. 11, w warszawskiej siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, odbyła się konferencja prasowa Polskiego Związku Karate. Udział w niej wzięli: Wacław Antoniak, prezes PZK, Andrzej Drewniak, wiceprezes PZK, Maciej Zajkowski, pełnomocnik Zarządu PZK, oraz Wojciech Szczawiński, rzecznik PZK. Temat spotkania koncentrował się na kłamliwych treściach, jakie pod adresem PZK wyemitowano w programie „Misja Specjalna” (TVP1, 9 grudnia 2008 r.). Odniesiono się także do zapowiadanej przez ministra sportu kontroli w naszym Związku.

Prezesi Wacław Antoniak i Andrzej Drewniak poinformowali dziennikarzy, że ― w związku naruszeniem w programie „Misja specjalna” dobrego imienia Zarządu Polskiego Związku Karate ― sprawa została powierzona jednej z najlepszych kancelarii adwokackich. Zostały również sporządzone odpowiednie pisma procesowe o naruszenie dóbr osobistych jak również wniosek do TVP o zamieszczenie na antenie stosownych sprostowań.

Podczas konferencji prezes Wacław Antoniak poinformował dziennikarzy, że:

― nie jest prawdą, że w Polskim Związku Karate mają miejsce malwersacje finansowe i nepotyzm

― nie jest prawdą, że działalność Polskiego Związku Karate ma charakter mafijny

― nie jest prawdą, że Prezes Wacław Antoniak był związany z Komitetem Centralnym PZPR

― nie jest prawdą, że Wiceprezes Andrzej Drewniak był sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

― nie jest prawdą, że Prezes Wacław Antoniak miał rekomendację towarzysza Waldemara Świrgonia

― nie jest prawdą, że Wiceprezes Andrzej Drewniak miał rekomendację gen. Edwina Rozłubickiego

― nie jest prawdą, że pieniądze wpłacane na rzecz Komisji Polskiego Związku Karate (Shotokan i Kyokushin) za licencje i egzaminy trafiały na prywatne konta klubów (PZK nie zrzesza prywatnych klubów)

― nie jest prawdą, że z Polskiego Związku Karate wypłynęło 900.000 złotych

― nie jest prawdą, że Zarząd Polski Związek Karate ma powiązania z wymiarem sprawiedliwości i wpływa na opóźnienie postępowań przed tymi organami

― nie jest prawdą, że komisje stylowe Polskiego Związku Karate działają nielegalnie

― nie jest prawdą, że wyjazd Pana dr. Mieczysława Bigoszewskiego do Włoch został sfinansowany przez Polski Związek Karate

― nie jest prawdą, że Polski Związek Karate nadaje stopnie (nie posiada takich uprawnień)

― nie jest prawdą, że Polski Związek Karate ustala opłaty za certyfikaty stylowe. Opłaty te stanowią wyraz dobrej woli zrzeszonych klubów.

- nie jest prawdą, że Pan Sobolewski został zdymisjonowany przez ministra Lipca, bo przyznał się że był na utrzymaniu finansowym PZK.

W związku z poruszeniem w programie telewizyjnym „Misja specjalna” tematu rzekomego krycia pedofila w szeregach PZKarate, prezes Antoniak oświadczył, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Polski Związek Karate nigdy też nie działał w sprzeczności z prawem oraz nie akceptował zachowań niezgodnych z przyjęta obyczajowością i normami życia społecznego.

— Fakt, że w naszym związku ujawnił się pojedynczy przypadek pedofilii, jest zjawiskiem wysoce nagannym —przyznał prezes Wacław Antoniak. — Był to dla nas szok. Zresztą przypadki takie są odnotowywane w wielu innych środowiskach: biznesu, sportu, duchowieństwa, pedagogów. Nie oznacza to, iż środowiska te w całości skażone są pedofilią. Tymczasem program „Misja specjalna” sugerował kłamliwie, iż w naszym związku takich przypadków może być sporo.

— Działalność Polskiego Związku Karate jest transparentna, a jego wydatki były i są ewidencjonowane —zaznaczył wiceprezes Andrzej Drewniak. — W swojej ponadtrzydziestoletniej historii związek przeszedł ponad dziesięć kontroli, które nigdy nie wykazały nadużyć, a co najwyżej ― uchybienia, które na bieżąco korygowaliśmy. Obecnie jesteśmy w pełni gotowi na kolejne przyjęcie kontrolerów z Ministerstwa Sportu i Turystki. Nasza współpraca z tym ministerstwem układa się bardzo dobrze.

Wśród dziennikarzy obecnych na konferencji w Biurze Prasowym PAP była także red. Małgorzata Cecherz, autorka programu „Misja specjalna” poświęconego rzekomym nadużyciom w Polskim Związku Karate. Niestety, zamiast zadawać konkretne pytania mogące poszerzyć jej wiedzę na temat, którym się zajęła, po raz kolejny wykazała się brakiem profesjonalizmu — reagując emocjonalnie, stanęła w roli adwokata audycji, którą zrealizowała. W odpowiedzi rzecznik Polskiego Związku Karate nadmienił, że gdyby tylko dziesięć procent zarzutów pod adresem Wacława Antoniaka i Andrzeja Drewniaka (m.in. przekupywanie urzędników Ministerstwa Sportu i Turystyki, wpływanie na decyzje wymiaru sprawiedliwości i ogromne malwersacje finansowe) było prawdą, to obaj prezesi od dawna przebywaliby w więzieniu. Co więcej — sprawą zajmowałoby się Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz prokuratorzy. Tymczasem fakty są takie, ze nikt z Zarządu Polskiego Związku Karate nigdy nie miał postawionych zarzutów karnych i nawet przez prokuratorów nie był przesłuchiwany. Zatem, bez względu na to, co red. Cecherz sądzi i jakie ma prywatne opinie, zrealizowaną przez nią „Misję specjalną” należy uznać za audycję haniebnie kłamliwą, pełną pomówień oraz pozbawioną elementarnego warsztatu dziennikarskiego. W obliczu takiej manipulacji jest rzeczą naturalną, że Zarząd PZK skierował tę sprawę na drogę prawną.

Zadaniem stowarzyszeń sportowych jest krzewienie kultury fizycznej, a przy tym osiąganie jak najlepszych wyników sportowych w danej dziedzinie. Na każdym tym polu jedenastoosobowy Zarząd Polskiego Związku Karate, którym kierują Wacław Antoniak i Andrzej Drewniak, może szczycić się sukcesami:

a\ w ponad trzydziestoletniej historii naszego Związku zawodnicy PZKarate wywalczyli ponad 200 medali na mistrzostwach Europy i świata

b\ międzynarodowe organizacje karate trzynastokrotnie powierzały PZKarate organizację najwyższych rangą zawodów (ME, MŚ, PE); w 2010 roku, w Warszawie odbędą się mistrzostwa Europy w karate WKF oraz mistrzostwa Europy w Kyokushin karate.

c\ od wielu lat PZKarate należy do najliczniejszych stowarzyszeń sportowych w kraju — skupia ok. 320 klubów, 2000 licencjonowanych zawodników, 900 instruktorów, 400 sędziów. Niektórzy zawodnicy Shotokan i Kyokushin szkoleni są również pod kątem startu na igrzyskach olimpijskich w ramach WKF.

Trudno zrozumieć ataki na Zarząd PZK. Sprawność jego działania mogłaby służyć za przykład wielu innym tego rodzaju stowarzyszeniom.

Dziękuję wszystkim przedstawicielom mass mediów przybyłym do Biura Prasowego PAP w Warszawie na konferencje prasową, której organizatorem był Polski Związek Karate.

Wojciech Szczawiński

Rzecznik Polskiego Związku Karate

KTO STOI ZA "MISJĄ SPECJALNĄ"  
7 stycznia 2009
Uchwała Federacji Klubów Karate ZSMP z dnia 17 maja 1986 roku.

OFICJALNE PISMA DO MINISTRA SPORTU I PREZESA TVP S.A.  
12 grudnia 2008

W załączeniu publikujemy oficjalne pisma, które Polski Związek Karate wysłał do Ministra Sportu Mirosława Drzewieckiego i prezesa TVP S.A. Andrzeja Urbańskiego, w odpowiedzi na bulwersujący program "Misja Specjalna" jaki ukazał się w TVP1, dnia 9 grudnia 2008r.


pismo do Ministra Sportu
strona 1

pismo do Ministra Sportu
strona 2

pismo do prezesa TVP S.A.
OŚWIADCZENIE SHIHAN ANDRZEJA DREWNIAKA  
13 grudnia 2008

Oświadczenie shihan Andrzeja Drewniaka

Drodzy Sensei,

Dziękuję wszystkim za słowa poparcia i otuchy wyrażone w e-mailach, SMS oraz telefonach. To trudny moment dla nas wszystkich. Teraz lepiej rozumiecie, co oznacza dla nas codzienna walka z oficerami SB i WSI, którzy od lat atakują PZK. Nie jest najgorsze to, że Shihan Antoniak i ja zostaliśmy podeptani przez starych wrogów, ale że na czyjeś zlecenie zrobiła to polska, publiczna TV, która ma najwyższy obowiązek stać na straży prawdy, uczciwości i moralności naszego narodu. To tak jakby ochraniarz zastrzelił ochranianego człowieka. Nie wolno nam przejść nad tą manipulacją do porządku dziennego.

Tym, co nie zwątpili we mnie, wyrażam szacunek, a tym, którzy mają wątpliwości śpieszę z wyjaśnieniem:

1. Nigdy nie byłem sekretarzem PZPR ani agentem MSW, a postać generała Rozubirskiego zobaczyłem pierwszy raz w życiu w tym programie.
2. Nigdy nie pracowałem w organach milicji, natomiast w latach 1974-76 pracowałem jako trener judo w gwardyjskim Klubie „Wisła”.
3. Jak na ironię świadkami oskarżenia byli znani w środowisku Karate z wcześniejszych konfabulacji i oszczerstw byli agenci SB i WSI.
4. Redakcja „MS” uniemożliwiła nam ustosunkowanie się do najpodlejszych zarzutów, odbierając nam rozmyślnie prawo do obrony, dlatego nie mogliśmy podpisać autoryzacji swoich wypowiedzi wyemitowanych w tym programie.
5. Pomówienie o pedofilię w środowisku Karate oparto o jedyny w ciągu 28 lat przypadek stwierdzonej pedofilii u instruktora Shotokan.
6. Oskarżenia skierowane przeciwko Kyokushin przez uczestników programu reprezentujących Shotokan miały za zadanie sprowokowanie wojny pomiędzy najliczniejszymi stylami, a co za tym idzie ― zemstę za usunięcie ich z PZK.
7. Wszystkie przychody i wydatki PZK oraz polskiego Kyokushin są ewidencjonowane, więc nie obawiamy się weryfikacji przez państwowe organa kontrolne.
8. Nasi adwokaci przygotowują pozew przeciwko redakcji TVP S.A., twórcom „Misji Specjalnej” oraz skargę do Rady Etyki Mediów.

W swoim apelu o Renesans Karate pisałem, że walka dobra ze złem nigdy się nie kończy i proszę Was o wsparcie w jej kontynuowaniu - w duchu ideałów Kyokushin i wielkiego Masutatsu Oyamy.

Osu !

shihan Andrzej Drewniak

10.12.2008  MISJA NIESPECJALNIE UDANA  
15.03.2008  KOMUNIKAT RZECZNIKA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE  
21.05.2006  KOMUNIKAT RZECZNIKA PZK  


[INDEKS OGŁOSZEŃ]© 1997-2024 Polska Oraganizacja Kyokushin Karate kyokushin, europe, kyokushinkai