· niedziela, 21 lipiec 2024 ·

Strona główna

::: OGŁOSZENIA :::

KOMUNIKAT RZECZNIKA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE  
15 marca 2008
Informuję, że Wacław Antoniak, Prezes Polskiego Związku Karate, oraz Andrzej Drewniak, Wiceprezes Polskiego Związku Karate – na podstawie Zarządzenia Ministra Sportu i Turystyki - zostali powołani do Komisji Sportów i Sztuk Walki. Komisja ta, której skład działa mocą aktów nominacyjnych, jest organem opiniotwórczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki.

Pierwsze posiedzenie Komisji, z udziałem Zbigniewa Pacelta, Sekretarza Stanu w MSiT, oraz Tomasza Marcinkowskiego, Dyrektora Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego, odbyło się 11 marca 2008 r. w Warszawie. Podczas posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji oraz jego Zastępców.


Skład Komisji Sportów i Sztuk Walki:

Andrzej Wojda – Przewodniczący Komisji (Polski Związek Sumo)

Mieczysław Bigoszewski – pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komisji (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

Wacław Antoniak – drugi Zastępca Przewodniczącego Komisji (Polski Związek Karate)

Andrzej Banasiak – sekretarz Komisji (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

Stefan Andrzej Badeński – Członek Komisji (Polski Związek Ju-Jitsu)

Andrzej Drewniak – Członek Komisji (Polski Związek Karate)

Adam Kusior – Członek Komisji (Polski Związek Bokserski)

Tadeusz Łoboda – Członek Komisji (Polski Związek Taekwondo ITF)

Włodzimierz Małecki – Członek Komisji (Polski Związek Kendo)

Eugeniusz Najmark – Członek Komisji (Polski Związek Zapaśniczy)

Andrzej Palacz – Członek Komisji (Polski Związek Kick-Boxingu)

Jacek Skubis – Członek Komisji (Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego)


Do zadań Komisji w szczególności należy:

  1. Przedstawienie Ministrowi Sportu i Turystyki opinii odnośnie funkcjonowania i rozwoju sportów i sztuk walki.
  2. Opiniowanie działalności polskich związków sportowych zajmujących się tymi zagadnieniami.
  3. Proponowanie kierunków działań w sprawach dotyczących sportów i sztuk walki.
  4. Opiniowanie aktów normatywnych w zakresie odnoszącym się do sportów i sztuk walki.
  5. Inicjowanie działań na rzecz konsolidacji środowiska związanego z zakresem działań Komisji.
  6. Wskazywanie i analizowanie potencjalnych zagrożeń dla funkcjonowania i rozwoju sportów i sztuk walki wraz z przedstawianiem propozycji ich rozwiązań.
  7. Opiniowanie wniosków stowarzyszeń-organizacji w sprawie powoływania polskich związków sportowych w sportach i sztukach walki.
  8. Opracowanie kierunków i zasad tworzenia polskich związków sportowych w dyscyplinach reprezentujących sporty i sztuki walki.
Komisja Sportów i Sztuk Walki będzie pracowała w sposób ciągły. Jej zebrania ogólne będą odbywały się raz na kwartał.


Wojciech Szczawiński

Rzecznik PZK
KOMUNIKAT RZECZNIKA PZK  
21 maja 2006
Informuję, że na stronie karateinfo.pl pojawiły się posty rzekomego autorstwa ks. Stanisława Sikorskiego, shihan Andrzeja Drewniaka, sensei Jana Gruby, sensei Mariusza Mazura oraz sempai Andrzeja Niedzielskiego.
Wszyscy wymienieni przesłali do mnie pisemne oświadczenia, z których wynika, że nie dokonywali wpisów na witrynie karateinfo.pl, a ponadto są oburzeni faktem, że ich nazwiska "reformatorzy" wykorzystują do uprawianego przez siebie mataczenia.
Warto wspomnieć, że przed kilkoma tygodniami na karateinfo.pl sfałszowano także list otwarty sensei Włodzimierza Roja, który był wcześniej opublikowany na oficjalnej stronie Polskiego Związku Karate.

Fakty te pokazują, że uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Karate, potępiające działania "reformatorów" są ze wszech miar słuszne.

Wojciech Szczawiński
Rzecznik PZK
ARTYKUŁ RZECZNIKA PRASOWEGO PZK  
11 maja 2006

W dniu 11 maja br. w dzienniku "Sport" ukazał  się artykuł Rzecznika Prasowego PZKarate, będący głębszą analizą problemów środowiska dalekowschodnich sportów i sztuk walki w kontekście zaistniałej tragedii w Boguszowicach. Brak odpowiednich przepisów i organizacji mogącej nadzorować wszystkie sporty i sztuki walki jest powodem wielu tragedii, które zaistniały w ostatnich latach. 
Zapraszamy do przeczytania artykułu "Bez kontroli".

KOMUNIKAT RZECZNIKA PZK  
8 maja 2006

Informuję, że 34-letni Daniel K., który w piątek, 5 maja 2006 r. w Boguszowie Gorcach k. Wałbrzycha, dopuścił się bestialskiego mordu na 9-letnim Sebastianie, nie jest instruktorem Polskiego Związku Karate. W żaden inny sposób nie jest też związany z tą organizacją.

Wojciech Szczawiński  
/Rzecznik PZKarate/  

RENESANS POLSKIEGO KARATE  
31 sierpnia 2005

Apel shihan Andrzeja Drewniaka:

Drodzy Sensei, zwracam się z gorącym apelem:

D o k o n a j m y   r e n e s a n s u   p o l s k i e g o   k a r a t e.

Staję w pierwszym szeregu walki o dobro i honor naszego karate. Jeżeli polegnę w tej walce, niech ją kontynuują następcy. Przecież walka dobra ze złem nigdy się nie kończy.

Z wyrazami szacunku dla wszystkich Sensei i Shihan

Shihan Andrzej Drewniak

Pełen tekst apelu shihan Andrzeja Drewniaka znajduje się na stronie internetowej Polskiego Związku Karate: www.pzk.karate.org.pl.[INDEKS OGŁOSZEŃ]© 1997-2024 Polska Oraganizacja Kyokushin Karate kyokushin, europe, kyokushinkai