· niedziela, 14 lipiec 2024 ·

Strona główna

::: OGŁOSZENIA :::

UCHWAŁY ZARZĄDU PZK Z DNIA 6 GRUDNIA 2009  
2 kwietnia 2010

Wobec zmniejszenia dotacji na sport w okresie kryzysu uchwałą Zarządu PZK roczna składka związana z roczną licencją klubu została podniesiona do 450 zł. W przypadku płatności po terminie czyli po 15 marca wynosi ona 500 zł. Opłata za licencję zawodnika, trenera i sędziego wzrosła do 50 zł. Opłata za wznowienie bez zmian

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIA POLSKIEJ ORGANIZACJI KYOKUSHINKAI I POLSKIEGO ZRZESZENIA KYOKUSHINKAI  
28 lipca 2009

   Dnia 24 lipca w auli AWF w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebrania poświęcone wyborom do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiej Organizacji Kyokushinkai i Polskiego Zrzeszenia Kyokushinkai. Spośród 194 uprawnionych w NWZ uczestniczyło 109 kierowników ośrodków, którzy w tajnym głosowaniu wybrali Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną POK i PZK. W trakcie pięciogodzinnego zebrania omówiono najważniejsze problemy polskiego środowiska Kyokushin, nie unikając najtrudniejszych kwestii. W tajnym głosowaniu na prezesa POK shihan Andrzej Drewniak otrzymał 109 głosów, a w tajnym głosowaniu na prezesa PZK 106 głosów. Podobne ilości głosów otrzymali członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Polskiej Organizacji Kyokushinkai:
1. Drewniak Andrzej - prezes (wicepreses Polskiego Związku Karate, 7 dan)
2. Goncerz Adam - wiceprezes (wiceprezes Polskiego Związku Karate)
3. Urbańczyk Edward - wiceprezes (prezes Okręgowego Związku Karate w Katowicach, 4 dan)
4. Rój Włodzimierz - wiceprezes (prezes Okręgowego Związku Karate w Gorzowie, 5 dan)
5. Czerniec Jacek - sekretarz (prezes Okręgowego Związku Karate w Lublinie, 4 dan)
6. Dadzibug Eugeniusz - członek (wiceprezes Okręgowego Związku Karate w Katowicach, 5 dan)
7. Gruba Jan - członek (prezes OZK w Warszawie, 4 dan)
8. Krawontka Andrzej - członek (prezes rejestrowanego OZK w Krakowie, 4 dan)
9. Woźniak Roman - członek (prezes Okręgowego Związku Karate w Rzeszowie, 4 dan)
10. Stolarczyk Witold - członek (wiceprezes Okręgowego Związku Karate we Wrocławiu, 4 dan)
11. Kłujszo Andrzej - członek (prezes Okręgowego Związku Karate w Szczecinie, 2 dan)
12. Niedźwiedź Zdzisław - członek (Gdynia, 3 dan)
13. Orzoł Wiesław - członek (wiceprezes Okręgowego Związku Karate w Warszawie, 3 dan)
14. Zembrzuski Piotr – członek (prezes Okręgowego Związku Karate w Olsztynie, 3 dan)
15. Zacharski Andrzej – członek (asystent prezesa Polskiej Organizacji Kyokushinkai, 1 dan)

Celem Polskiej Organizacji Kyokushinkai jest kierowanie polskim Kyokushin oraz kultywowanie Kyokushin jako dziedziny sztuki walki w aspekcie ideowym, kulturowym, społecznym i wychowawczym oraz nadanie charakteru prawnego dotychczas honorowej funkcji kierownika ośrodka. Polska Organizacja Kyokushinkai stawia sobie za cel rozwinięcie i uatrakcyjnienie programów działania dla wszystkich ćwiczących Kyokushin.

POLECAMY NOWĄ KSIĄŻKĘ WOJCIECHA SZCZAWINSKIEGO  
3 marca 2009

"W poszukiwaniu Mistrzów Życia. Rozmowy o duchowości"

Książkowy zapis rozmowy pomiędzy Wojciechem Eichelberegerm (buddystą, jednym z najwybitniejszych polskich psychoterapeutów), dr. hab. Tadeuszem Bartosiem (chrześcijańskim teologiem i filozofem, który, po dwudziestu latach życia w zakonie, zrzucił habit dominikanina) oraz Wojciechem Szczawińskim (agnostykiem) uzmysławia, że w duchowości nie istnieją żadne ideologiczne bariery - jej wymiar jest identyczny  zarówno dla ludzi kultury Wschodu jak i Zachodu. Lektura tej książki rzuca nowe światło na sens nauk Jezusa, pokazując jednocześnie, jak bardzo bliskie są one także etyce Karate i twierdzeniu Sosai Masutatsu Oyamy: „O ile rozwój fizyczny jest początkiem Karate, o tyle rozwój duchowy jest celem ostatecznym tej sztuki walki".

KONFERENCJA PRASOWA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE - WARSZAWA 2009.01.09  
10 stycznia 2009

9 stycznia 2009 r. o godz. 11, w warszawskiej siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, odbyła się konferencja prasowa Polskiego Związku Karate. Udział w niej wzięli: Wacław Antoniak, prezes PZK, Andrzej Drewniak, wiceprezes PZK, Maciej Zajkowski, pełnomocnik Zarządu PZK, oraz Wojciech Szczawiński, rzecznik PZK. Temat spotkania koncentrował się na kłamliwych treściach, jakie pod adresem PZK wyemitowano w programie „Misja Specjalna” (TVP1, 9 grudnia 2008 r.). Odniesiono się także do zapowiadanej przez ministra sportu kontroli w naszym Związku.
więcej informacji poniżej

KOMUNIKAT RZECZNIKA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE  
9 stycznia 2009

9 stycznia 2009 r. o godz. 11, w warszawskiej siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, odbyła się konferencja prasowa Polskiego Związku Karate. Udział w niej wzięli: Wacław Antoniak, prezes PZK, Andrzej Drewniak, wiceprezes PZK, Maciej Zajkowski, pełnomocnik Zarządu PZK, oraz Wojciech Szczawiński, rzecznik PZK. Temat spotkania koncentrował się na kłamliwych treściach, jakie pod adresem PZK wyemitowano w programie „Misja Specjalna” (TVP1, 9 grudnia 2008 r.). Odniesiono się także do zapowiadanej przez ministra sportu kontroli w naszym Związku.

Prezesi Wacław Antoniak i Andrzej Drewniak poinformowali dziennikarzy, że ― w związku naruszeniem w programie „Misja specjalna” dobrego imienia Zarządu Polskiego Związku Karate ― sprawa została powierzona jednej z najlepszych kancelarii adwokackich. Zostały również sporządzone odpowiednie pisma procesowe o naruszenie dóbr osobistych jak również wniosek do TVP o zamieszczenie na antenie stosownych sprostowań.

Podczas konferencji prezes Wacław Antoniak poinformował dziennikarzy, że:

― nie jest prawdą, że w Polskim Związku Karate mają miejsce malwersacje finansowe i nepotyzm

― nie jest prawdą, że działalność Polskiego Związku Karate ma charakter mafijny

― nie jest prawdą, że Prezes Wacław Antoniak był związany z Komitetem Centralnym PZPR

― nie jest prawdą, że Wiceprezes Andrzej Drewniak był sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

― nie jest prawdą, że Prezes Wacław Antoniak miał rekomendację towarzysza Waldemara Świrgonia

― nie jest prawdą, że Wiceprezes Andrzej Drewniak miał rekomendację gen. Edwina Rozłubickiego

― nie jest prawdą, że pieniądze wpłacane na rzecz Komisji Polskiego Związku Karate (Shotokan i Kyokushin) za licencje i egzaminy trafiały na prywatne konta klubów (PZK nie zrzesza prywatnych klubów)

― nie jest prawdą, że z Polskiego Związku Karate wypłynęło 900.000 złotych

― nie jest prawdą, że Zarząd Polski Związek Karate ma powiązania z wymiarem sprawiedliwości i wpływa na opóźnienie postępowań przed tymi organami

― nie jest prawdą, że komisje stylowe Polskiego Związku Karate działają nielegalnie

― nie jest prawdą, że wyjazd Pana dr. Mieczysława Bigoszewskiego do Włoch został sfinansowany przez Polski Związek Karate

― nie jest prawdą, że Polski Związek Karate nadaje stopnie (nie posiada takich uprawnień)

― nie jest prawdą, że Polski Związek Karate ustala opłaty za certyfikaty stylowe. Opłaty te stanowią wyraz dobrej woli zrzeszonych klubów.

- nie jest prawdą, że Pan Sobolewski został zdymisjonowany przez ministra Lipca, bo przyznał się że był na utrzymaniu finansowym PZK.

W związku z poruszeniem w programie telewizyjnym „Misja specjalna” tematu rzekomego krycia pedofila w szeregach PZKarate, prezes Antoniak oświadczył, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Polski Związek Karate nigdy też nie działał w sprzeczności z prawem oraz nie akceptował zachowań niezgodnych z przyjęta obyczajowością i normami życia społecznego.

— Fakt, że w naszym związku ujawnił się pojedynczy przypadek pedofilii, jest zjawiskiem wysoce nagannym —przyznał prezes Wacław Antoniak. — Był to dla nas szok. Zresztą przypadki takie są odnotowywane w wielu innych środowiskach: biznesu, sportu, duchowieństwa, pedagogów. Nie oznacza to, iż środowiska te w całości skażone są pedofilią. Tymczasem program „Misja specjalna” sugerował kłamliwie, iż w naszym związku takich przypadków może być sporo.

— Działalność Polskiego Związku Karate jest transparentna, a jego wydatki były i są ewidencjonowane —zaznaczył wiceprezes Andrzej Drewniak. — W swojej ponadtrzydziestoletniej historii związek przeszedł ponad dziesięć kontroli, które nigdy nie wykazały nadużyć, a co najwyżej ― uchybienia, które na bieżąco korygowaliśmy. Obecnie jesteśmy w pełni gotowi na kolejne przyjęcie kontrolerów z Ministerstwa Sportu i Turystki. Nasza współpraca z tym ministerstwem układa się bardzo dobrze.

Wśród dziennikarzy obecnych na konferencji w Biurze Prasowym PAP była także red. Małgorzata Cecherz, autorka programu „Misja specjalna” poświęconego rzekomym nadużyciom w Polskim Związku Karate. Niestety, zamiast zadawać konkretne pytania mogące poszerzyć jej wiedzę na temat, którym się zajęła, po raz kolejny wykazała się brakiem profesjonalizmu — reagując emocjonalnie, stanęła w roli adwokata audycji, którą zrealizowała. W odpowiedzi rzecznik Polskiego Związku Karate nadmienił, że gdyby tylko dziesięć procent zarzutów pod adresem Wacława Antoniaka i Andrzeja Drewniaka (m.in. przekupywanie urzędników Ministerstwa Sportu i Turystyki, wpływanie na decyzje wymiaru sprawiedliwości i ogromne malwersacje finansowe) było prawdą, to obaj prezesi od dawna przebywaliby w więzieniu. Co więcej — sprawą zajmowałoby się Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz prokuratorzy. Tymczasem fakty są takie, ze nikt z Zarządu Polskiego Związku Karate nigdy nie miał postawionych zarzutów karnych i nawet przez prokuratorów nie był przesłuchiwany. Zatem, bez względu na to, co red. Cecherz sądzi i jakie ma prywatne opinie, zrealizowaną przez nią „Misję specjalną” należy uznać za audycję haniebnie kłamliwą, pełną pomówień oraz pozbawioną elementarnego warsztatu dziennikarskiego. W obliczu takiej manipulacji jest rzeczą naturalną, że Zarząd PZK skierował tę sprawę na drogę prawną.

Zadaniem stowarzyszeń sportowych jest krzewienie kultury fizycznej, a przy tym osiąganie jak najlepszych wyników sportowych w danej dziedzinie. Na każdym tym polu jedenastoosobowy Zarząd Polskiego Związku Karate, którym kierują Wacław Antoniak i Andrzej Drewniak, może szczycić się sukcesami:

a\ w ponad trzydziestoletniej historii naszego Związku zawodnicy PZKarate wywalczyli ponad 200 medali na mistrzostwach Europy i świata

b\ międzynarodowe organizacje karate trzynastokrotnie powierzały PZKarate organizację najwyższych rangą zawodów (ME, MŚ, PE); w 2010 roku, w Warszawie odbędą się mistrzostwa Europy w karate WKF oraz mistrzostwa Europy w Kyokushin karate.

c\ od wielu lat PZKarate należy do najliczniejszych stowarzyszeń sportowych w kraju — skupia ok. 320 klubów, 2000 licencjonowanych zawodników, 900 instruktorów, 400 sędziów. Niektórzy zawodnicy Shotokan i Kyokushin szkoleni są również pod kątem startu na igrzyskach olimpijskich w ramach WKF.

Trudno zrozumieć ataki na Zarząd PZK. Sprawność jego działania mogłaby służyć za przykład wielu innym tego rodzaju stowarzyszeniom.

Dziękuję wszystkim przedstawicielom mass mediów przybyłym do Biura Prasowego PAP w Warszawie na konferencje prasową, której organizatorem był Polski Związek Karate.

Wojciech Szczawiński

Rzecznik Polskiego Związku Karate

KTO STOI ZA "MISJĄ SPECJALNĄ"  
7 stycznia 2009
Uchwała Federacji Klubów Karate ZSMP z dnia 17 maja 1986 roku.

OFICJALNE PISMA DO MINISTRA SPORTU I PREZESA TVP S.A.  
12 grudnia 2008

W załączeniu publikujemy oficjalne pisma, które Polski Związek Karate wysłał do Ministra Sportu Mirosława Drzewieckiego i prezesa TVP S.A. Andrzeja Urbańskiego, w odpowiedzi na bulwersujący program "Misja Specjalna" jaki ukazał się w TVP1, dnia 9 grudnia 2008r.


pismo do Ministra Sportu
strona 1

pismo do Ministra Sportu
strona 2

pismo do prezesa TVP S.A.
13.12.2008  OŚWIADCZENIE SHIHAN ANDRZEJA DREWNIAKA  
10.12.2008  MISJA NIESPECJALNIE UDANA  
15.03.2008  KOMUNIKAT RZECZNIKA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE  


[INDEKS OGŁOSZEŃ]© 1997-2024 Polska Oraganizacja Kyokushin Karate kyokushin, europe, kyokushinkai