· Niedziela, 23 Listopad 2014 ·

Strona główna

::: OGŁOSZENIA :::

EUROPEJSKA ORGANIZACJA KYOKUSHIN KARATE ODESZŁA OD IKO (MATSUI)  
15 sierpnia 2010

Szanowni Reprezentanci Krajowi, Shihan i Sensei

Jak być może wiecie, w ostatnich tygodniach Europejskie Kyokushin zostało poważnie zaatakowane przez IKO Honbu.

   Kilka dni temu, odwołano naszego bliskiego przyjaciela i  szanowanego Shihan Andrzeja Drewniaka, ponieważ to on wysłał e-mail w obronie EKKO i naszych Reprezentantów Krajowych.  (*zobacz załącznik 1)
   W kolejnym dniu, Shihan Pinero został zaszantażowany e-mailem z Honbu, w którym napisane było, że jeśli nie rozwiąże on Europejskiej Organizacji to nie zostanie dopuszczony do spotkania z Kancho Matsui w Bukareszcie. (*zobacz załącznik 2)

   Po tak obraźliwej wiadomości z Honbu, Shihan Pinero i Shihan Hollander poinformowali Kancho Matsui, że rezygnują oni z członkostwa w jego organizacji i wysłali e-mail z wyjaśnieniem tej decyzji.
   Następnego dnia Shihan Gorai przesłał wiadomość ze swojego telefonu komórkowego BlackBerry, w którym poinformował, że "IKO Honbu nie akceptuje ich rezygnacji i Kancho Matsui zdecydował o usunięciu ich z organizacji z datą 13 sierpnia, 2010". (*zobacz załącznik 3)
Jak widzicie, do samego końca próbowali oni nie stracić twarzy. Było już jednak za późno.

Wysłaliśmy list w którym żądamy usunięcia kłamstwa na stronie IKO Honbu, że Shihan Hollander i Shihan Pinero zostali usunięci. Nie zostali oni usunięci, a sami odeszli. To duża różnica.

Nasza decyzja została podjęta dużo wcześniej. W obliczu tak bezpardonowego ataku i próby przejęcia organizacji EKKO, którą budowaliśmy przez ostatnie 40 lat, zdecydowaliśmy o odejściu z IKO Kyokushinkaikan prowadzonej przez Kancho Shokei Matsui.

Był on wielkim karateka, zawodnikiem i liderem, w momecie kiedy przejął organizację po zmarłym Sosai Oyama. Wszyscy szanowaliśmy go i wspieraliśmy w czasie wielu kryzysowych sytuacji. Jednak sposób w jaki prowadzona była organizacja w ostatnich latach, był nie do zaakceptowania, a ostatni incydent próby przejęcia Europejskiej Organizacji nie wymaga nawet komentarza.
  To wielka strata, że on i jego ludzie nie potrafili uszanować życzenia Sosai Oyama, który osobiście nalegał na rejestrację EKKO i mocno wspierał ją za swojego życia.

Wiemy ponadto, że Shokei Matsui nie jest już rzeczywistym przywódcą IKO Kyokushinkaikan. Wszystkie te dziwne decyzje, włącznie z pomysłem napaści na Europę były podjęte przez Yoshiko Tomita. Niektórzy z Was mogli zobaczyć ją podczas ostatnich turniejów w Japonii. Szkoda, że Kancho nie miał wystarczająco dużo odwagi żeby przedstawić nam tą tajemniczą osobę.

Poprzez ten list, chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w nadzwyczajnym zebraniu EKKO w Hotelu Intercontinental w Bukareszcie, w najbliższy piątek i sobotę, 20-21 sierpnia.
Wkrótce zostaną rozesłane do Was szczegóły.

Z wyrazami szacunku,

OSU !

Shihan Loek Hollander
Shihan Antonio Pinero
Shihan Andre Drewniak
Shihan Lars Hoquist
Shihan Stanislav Blizniuk

REZYGNACJA Z ORGANIZACJI IKO KYOKUSHINKAIKAN  
13 sierpnia 2010

Do Kancho Matsui,

Niestety, z powodu zbyt wielu nieporozumień, presji z Twojej strony i Twojej kwatery głównej w Tokio, po blisko pięćdziesięciu latach, składamy tą pisemną rezygnację z Twojej organizacji.

Jest zbyt wiele powodów dla których podejmujemy tą decyzję, jednak spróbujemy wypunktować kilka z nich:

1) Ignorujesz nas i nie okazujesz szacunku dla obu z nas, jak również wielu starszych uczniów.

2) Z powodu Twojego nieefektywnego przywództwa, straciliśmy wiele krajów i wielu dobrych instruktorów.

3) Nie jest możliwe dowodzenie i budowanie międzynarodowej organizacji w tak dyktatorski sposób jaki preferujesz.

4) Nie podążasz już drogą Sosai Oyama którą on nam przekazał i po raz kolejny lekceważysz jego zasady i życzenie zarejestrowania demokratycznej Europejskiej Organizacji Kyokushin, którą on zaakceptował i błogosławił przez te wszystkie lata.

5) Przez cały czas otrzymywaliśmy skargi od wielu krajów, że mamy niezarejestrowaną "zawieszoną" organizację (non-profit). Jak zawsze otrzymywaliśmy odpowiedź, że rejestracja jest w trakcie.

Moglibyśmy tak kontynuować, podając kolejne powody, ale zdecydowanie jesteśmy przekonani, że nie ma już drogi powrotu.

Życzymy Ci wszystkiego dobrego i być może kiedyś znowu się spotkamy.

Z poważaniem

Loek Hollander
Antonio Pinero

UKONSTYTUOWANIE ZARZADU Z DNIA 24 STYCZNIA 2010  
2 kwietnia 2010

Zarząd PZK:
Antoniak Wacław - Prezes
Drewniak Andrzej - Wiceprezes ds szkoleniowych
Bogucki Mirosław - Wiceprezes ds organizacyjnych
Wiśniewski Piotr - Wiceprezes ds ekonomicznych
Sokołowski Maciej - Sekretarz Generalny
Kłujszo Andrzej
Czerniec Jacek
Stolarczyk Witold
Bugajak Arkadiusz
Połtorzecki Paweł
Pawlikowska Ewa

Komisja Rewizyjna PZK:
Cygan Adam - Przewodniczący
Litwin Andrzej - Zastępca
Piepiora Janusz
Padniewski Artur

Komisja Dyscyplinarna PZK:
Korczyński Karol - Przewodniczący
Sujka Paweł - Sekretarz
Powroźnik Remigiusz
Kulikowski Ryszard
Juszczyk Paweł

Komisja Kyokushin PZK:
Drewniak Andrzej
Sokołowski Maciej
Kłujszo Andrzej
Czerniec Jacek
Stolarczyk Witold

Komisja Shotokan PZK:
Antoniak Wacław
Wiśniewski Piotr
Bogucki Mirosław
Połtorzecki Paweł
Bugajak Arkadiusz

 

UCHWAŁY ZARZĄDU PZK Z DNIA 6 GRUDNIA 2009  
2 kwietnia 2010

Wobec zmniejszenia dotacji na sport w okresie kryzysu uchwałą Zarządu PZK roczna składka związana z roczną licencją klubu została podniesiona do 450 zł. W przypadku płatności po terminie czyli po 15 marca wynosi ona 500 zł. Opłata za licencję zawodnika, trenera i sędziego wzrosła do 50 zł. Opłata za wznowienie bez zmian

LUTOWE ZGRUPOWANIE KN W COS ZAKOPANE - ODWOŁANE.  
16 lutego 2010

W związku z dodatkowym ograniczeniem funduszy dla PZK z MS zmuszeni jesteśmy odwołać lutowe zgrupowanie kadry narodowej planowane 20-27 lutego w COS Zakopane.
Na obniżenie funduszy PZK od 2 lat ma wpływ negatywna akcja kilku opozycyjnych klubów i ich nieodpowiedzialne donosy.

WALNE ZEBRANIE PZK  
16 stycznia 2010

Dnia 16 stycznia 2010 roku w nowoczesnej sali konferencyjnej Hali EXPO ul. Prądzyńskiego 12/14 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiego Związku Karate z udziałem 235 delegatów klubów członkowskich. Z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki obecna była dyrektor Anna Budzanowska oraz radca Wiktor Czerniakowski. Przewodniczącym zebrania był Maciej Sokołowski, zastępcą Piotr Wiśniewski a sekretarzem Jacek Czerniec. W imieniu Zarządu PZK sprawozdanie złożył Prezes Wacław Antoniak, a w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej Wiceprzewodniczący Marek Pawlaczyk.

W drodze głosowania wybrany został 11-osobowy Zarząd PZK w składzie:
- Prezes Wacław Antoniak,
- Andrzej Drewniak,
- Andrzej Kłujszo,
- Maciej Sokołowski,
- Jacek Czerniec,
- Witold Stolarczyk,
- Ewa Pawlikowska,
- Paweł Połtorzecki,
- Piotr Wiśniewski,
- Mirosław Bogucki,
- Arkadiusz Bugajak

Skład Komisji Rewizyjnej PZK:
- Przewodniczący Adam Cygan
- Andrzej Litwin
- Janusz Piepiora
- Artur Padniewski

Komisja Dyscyplinarna PZK:
- Przewodniczący Karol Korczyński
- Paweł Sujka
- Remigiusz Powroźnik
- Ryszard Kulikowski
- Paweł Juszczyk

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIA POLSKIEJ ORGANIZACJI KYOKUSHINKAI I POLSKIEGO ZRZESZENIA KYOKUSHINKAI  
28 lipca 2009

   Dnia 24 lipca w auli AWF w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebrania poświęcone wyborom do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiej Organizacji Kyokushinkai i Polskiego Zrzeszenia Kyokushinkai. Spośród 194 uprawnionych w NWZ uczestniczyło 109 kierowników ośrodków, którzy w tajnym głosowaniu wybrali Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną POK i PZK. W trakcie pięciogodzinnego zebrania omówiono najważniejsze problemy polskiego środowiska Kyokushin, nie unikając najtrudniejszych kwestii. W tajnym głosowaniu na prezesa POK shihan Andrzej Drewniak otrzymał 109 głosów, a w tajnym głosowaniu na prezesa PZK 106 głosów. Podobne ilości głosów otrzymali członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Polskiej Organizacji Kyokushinkai:
1. Drewniak Andrzej - prezes (wicepreses Polskiego Związku Karate, 7 dan)
2. Goncerz Adam - wiceprezes (wiceprezes Polskiego Związku Karate)
3. Urbańczyk Edward - wiceprezes (prezes Okręgowego Związku Karate w Katowicach, 4 dan)
4. Rój Włodzimierz - wiceprezes (prezes Okręgowego Związku Karate w Gorzowie, 5 dan)
5. Czerniec Jacek - sekretarz (prezes Okręgowego Związku Karate w Lublinie, 4 dan)
6. Dadzibug Eugeniusz - członek (wiceprezes Okręgowego Związku Karate w Katowicach, 5 dan)
7. Gruba Jan - członek (prezes OZK w Warszawie, 4 dan)
8. Krawontka Andrzej - członek (prezes rejestrowanego OZK w Krakowie, 4 dan)
9. Woźniak Roman - członek (prezes Okręgowego Związku Karate w Rzeszowie, 4 dan)
10. Stolarczyk Witold - członek (wiceprezes Okręgowego Związku Karate we Wrocławiu, 4 dan)
11. Kłujszo Andrzej - członek (prezes Okręgowego Związku Karate w Szczecinie, 2 dan)
12. Niedźwiedź Zdzisław - członek (Gdynia, 3 dan)
13. Orzoł Wiesław - członek (wiceprezes Okręgowego Związku Karate w Warszawie, 3 dan)
14. Zembrzuski Piotr – członek (prezes Okręgowego Związku Karate w Olsztynie, 3 dan)
15. Zacharski Andrzej – członek (asystent prezesa Polskiej Organizacji Kyokushinkai, 1 dan)

Celem Polskiej Organizacji Kyokushinkai jest kierowanie polskim Kyokushin oraz kultywowanie Kyokushin jako dziedziny sztuki walki w aspekcie ideowym, kulturowym, społecznym i wychowawczym oraz nadanie charakteru prawnego dotychczas honorowej funkcji kierownika ośrodka. Polska Organizacja Kyokushinkai stawia sobie za cel rozwinięcie i uatrakcyjnienie programów działania dla wszystkich ćwiczących Kyokushin.

03.03.2009  POLECAMY NOWĄ KSIĄŻKĘ WOJCIECHA SZCZAWINSKIEGO  
10.01.2009  KONFERENCJA PRASOWA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE - WARSZAWA 2009.01.09  
09.01.2009  KOMUNIKAT RZECZNIKA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE  


[INDEKS OGŁOSZEŃ]

© 1997-2014 Polska Oraganizacja Kyokushin Karate kyokushin, europe, kyokushinkai