· poniedziałek, 4 grudzień 2023 ·

Strona główna

::: OGŁOSZENIA :::

RENESANS POLSKIEGO KARATE  
31 sierpnia 2005

Apel shihan Andrzeja Drewniaka:

Drodzy Sensei, zwracam się z gorącym apelem:

D o k o n a j m y   r e n e s a n s u   p o l s k i e g o   k a r a t e.

Staję w pierwszym szeregu walki o dobro i honor naszego karate. Jeżeli polegnę w tej walce, niech ją kontynuują następcy. Przecież walka dobra ze złem nigdy się nie kończy.

Z wyrazami szacunku dla wszystkich Sensei i Shihan

Shihan Andrzej Drewniak

Pełen tekst apelu shihan Andrzeja Drewniaka znajduje się na stronie internetowej Polskiego Związku Karate: www.pzk.karate.org.pl.[INDEKS OGŁOSZEŃ]© 1997-2023 Polska Oraganizacja Kyokushin Karate kyokushin, europe, kyokushinkai