K-1 World Grand Prix Final 2008
Yokohama, Japan 6 December 2008
(38 of 65)
Melvin Manhoef

Melvin Manhoef

photo: FEG INC