· piątek, 29 lipiec 2016 ·

Strona główna

Wieści ze Świata
SHIHAN LOEK HOLLANDER OTRZYMAŁ 9 DAN
::: AKTUALNOŚCI ::: Ciekawostki
Profil na Facebooku!


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE PZK 24.04.2016 WARSZAWA  
26 kwietnia 2016

Drodzy Kierownicy Ośrodków,

Zarząd Polskiego Związku Karate składa serdeczne podziękowanie uczestnikom Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się 24 kwietnia w Warszawie z udziałem około 90 delegatów z całej Polski.

Walny Zjazd rozpoczął się od powitania uczestników przez Prezesa PZK Macieja Sokołowskiego oraz wyboru osób funkcyjnych. Zebrani większością głosów zaaprobowali na funkcję: Przewodniczącego Pawła Sujkę ze Świnoujścia, Zastępcę Przewodniczącego Sławomira Jordana z Łodzi, Sekretarza Jacka Czernieca z Lublina i prawnika PZK adwokata Wojciecha Jabłońskiego z Wrocławia. Prezes PZK po wyborze przekazał prowadzenie zebrania Przewodniczącemu.

Przewodniczący Zebrania po naniesieniu poprawek w Programie Zebrania oraz Regulaminie Zebrania większością głosów zatwierdził oba dokumenty. Zgodnie z programem została zatwierdzona 3 osobowa Komisja Skrutacyjna: Przewodniczący Krzysztof Policha z Zamościa oraz Jerzy Urban z Wrocławia i Łukasz Grochal z Łodzi. Jej Wice Przewodniczący J. Urban stwierdził prawomocność WZS w  drugim terminie przy obecności 84 delegatów na 340 uprawnionych.

Kolejnymi punktami było sprawozdanie Zarządu oraz Bilanse za lata 2014 i 2015, które przedstawił Prezes M. Sokołowski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Wice Przewodniczący J. Urban. W wyniku głosowania 88 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się, zostały zatwierdzone Sprawozdanie Zarządu, Bilanse oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo jednomyślnie została podjęta uchwała o powierzeniu Komisji Rewizyjnej wyboru Biegłego Rewidenta.

Następnie adwokat W. Jabłoński omówił potrzebę zmian w Statucie uzgodnionych z MSiT oraz potrzebę uwspółcześnienia Regulaminu Odpowiedzialności Dyscyplinarnej. Na wniosek Przewodniczącego zebrani przegłosowali zdecydowaną ilością głosów Statut i Regulamin Odpowiedzialności Dyscyplinarnej oraz podjęto dodatkową uchwałę o udzieleniu Zarządowi PZK upoważnienia do dokonania korekt Statutu niezbędnych do jego zatwierdzenia.

Na zakończenie Prezes poprosił o końcowe zabranie głosu Wiceprezesa Andrzeja Drewnika oraz Wiceprezesa Wacława Antoniaka. Oboje odnieśli się do rosnącej pozycji PZK w Polsce i zagranicą, rosnącego wsparcia dla WKF w Polsce, coraz lepszej współpracy między klubami WKF, Shotokan i Kyokushin, perspektywy coraz lepszych wyników sportowych oraz faktu uzyskania już dodatniego wyniku finansowego PZK w 2015 roku.

Przewodniczący WZS oraz Prezes PZK gorąco podziękowali uczestnikom za wysiłek organizacyjny związany z przyjazdem i życzyli samych sukcesów.

KURS INSTRUKTOROW SPORTU KARATE LUBLIN 2016  
27 kwietnia 2016

10 kwietnia 2016 zakończył się Kurs instruktorów sportu karate organizowany w Lublinie pod auspicjami Polskiego Związku Karate. W kursie uczestniczyło 28 osób posiadających brązowe i czarne pasy. Egzaminatorami byli trenerzy klasy mistrzowskiej Andrzej Drewniak i Maciej Sokołowski. Organizatorem był sekretarz PZK Jacek Czerniec.     

43.MISTRZOSTWA POLSKI KYOKUSHIN KARATE SENIORÓW CHEŁM 2016  
11 kwietnia 2016

W dniu 9 kwietnia 2016 roku w Chełmie odbyły się 43.Mistrzostwa Polski Kyokushin Karate Seniorów z udziałem 105 zawodników z 51 ośrodków. Sędzią Głównym był shihan Andrzej Drewniak a sędzią technicznym shihan Eugeniusz Dadzibug. Organizatorem był Klub Karate Kyokushin Kanku w Chełmie.

WYNIKI

  

Foto Henryk Dyczko 

SOSAI MASUTATSU OYAMA  
23 marca 2016

 

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO WROCŁAW 2016  
22 marca 2016

W dniu 20 marca 2016 roku we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego Karate Kyokushin z udziałem 86 zawodników z 12 ośrodków, oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, w których startowało 40 zawodników reprezentujących 16 klubów. Oficjalne otwarccie zawodów dokonał Paweł Rańda, dyrektor do spraw sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Sędzią Głównym był shihan Andrzej Drewniak a sedzią technicznym shihan Eugeniusz Dadzibug. Organizatorem był Wrocławski Klub Karate Kyokushin - A. i S. Sypień.

WYNIKI

MMM             MMD 

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU ŚLĄSKIEGO RUDA ŚLĄSKA 2016  
20 marca 2016

W dniu 19 marca 2016 roku w Rudzie Śląskiej odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego Karate Kyokushin z udziałem 120 zawodników z 26 ośrodków. Sędzią Głównym był shihan Andrzej Drewniak a sedzią technicznym shihan  Andrzej Manecki. Organizatorem był  Rudzki Klub Kyokushin Karate kierowany przez sensei Romana Dymka.   

WYNIKI

KURS TRENERA I KLASY W KARATE  
16 marca 2016

W dniach 7-10 marca 2016 w Warszawie odbył się Kurs Trenera I Klasy w Karate. W kursie uczestniczyło 20 trenerów którzy z wynikiem pozytywnym zdali egzaminy przed komisją. Zajęcia prowadzili: Prezes PZK Maciej Sokołowski, Wiceprezes Wacław Antoniak, sekretarz Jacek Czerniec oraz dr Jerzy Zieliński, dr Waldemar Sikorski, dr Paweł Habrat, dr Piotr Wiśnik, dr Emilia Kołodziejska (Centrum Odnowy Biologicznej Legia W-wa). Organizatorami byli Polski Związek Karate i Akademia Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi.  

15.03.2016  MISTRZOSTWA MAKROREGIONU ZACHODNIEGO WŁOCŁAWEK 2016  
15.03.2016  MISTRZOSTWA MAKROREGIONU WSCHODNIEGO DOBRE MIASTO 2016  
14.03.2016  MISTRZOSTWA MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO LEŻAJSK 2016  


[INDEKS AKTUALNOŚCI]© 1997-2016 Polska Oraganizacja Kyokushin Karate kyokushin, europe, kyokushinkai